Instrukcja obsługi

Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją internetową Stado Polsus.

System ten umożliwia hodowcom Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS" na stały dostęp do informacji przechowywanych i przetwarzanych w Centralnej Bazie Internetowej Polsus za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 CBI Polsus jest sercem systemu Polsus Trzoda. To tu przechowywane są i przesyłane wszelkie dane zwierząt i zdarzenia z zakresu hodowli:  między innymi  pokrycia i metryczki, wpisy do ksiąg, ocena przyżyciowa i rozpłodowa i dokumenty hodowlane.

Aplikacja Polsus Stado daje hodowcy wgląd w najświeższe i zawsze aktualne informacje dotyczące prowadzonej hodowli i jest dostępna pod adresem: http://mojestado.polsus.pl/

Rejestracja

Aby się zarejestrować i mieć dostęp do danych swojej hodowli, należy być zarejestrowanych hodowcą Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS"

Rejestracja jest dostępna pod adresem: http://mojestado.polsus.pl/polsus/register

Przy rejestracji podaj adres e-mail, którego używasz do kontaktu z Polsus (jest on przypisany do twoich stad).Tylko wtedy będziesz w stanie aktywować konto dla swojej hodowli. Na ten email otrzymasz również wiadomość aktywacyjną do konta.

Jeżeli podałeś poprawny adres e-mail i nie widzisz na liście swoich stad pod oceną (lub któregokolwiek stada brakuje), skontaktuj się z zootechnikiem Polsus lub pomocą techniczną systemu Stado Polsus (mroczko@mroczko.com.pl, tel.: 502 077 856) w celu aktualizacji danych fermy w bazie CBI Polsus.

Po zakończeniu aktywacji możesz już korzystać z aplikacji Stado Polsus.

Przegląd kartotek

Po zalogowaniu do systemu Stado Polsus masz dostęp do kartotek CBI Polsus.

Podstawowym widokiem jest widok stada. Zawiera on między innymi widoki na kartoteki loch, knurów i metryczek.

Jeżeli prowadzisz więcej niż jedno stado pod oceną, lub jesteś zootechnikiem POLSUS, możesz ru również zmienić zakres wyświetlanych danych - zmienić wyświetlane stado lub filię POLSUS.

Możesz uzyskać więcej informacji na temat wybranych zwierząt klikając ich numery w kartotekach:

Możesz również wyszukiwać zwierzęta po numerach, podając numer sztuki w formacie 11-znakowym (wyłącznie cyfry- bez znaków specjalnych).:

Pozwoli to na przejście do karty zwierzęcia:

Karta zawiera komplet informacji na temat wybranej sztuki.

Kartoteki i wyszukiwanie zaawansowane

System posiada również bezpośredni wgląd w kartoteki. Dostęop do nich można uzyskać z menu głównego:

Zakres prezentowanych danych jest ograniczony do zwierząt żyjących, lub do pokryć lub metryczek z okresu ostatniego roku). Wszystkie kartoteki posiadają funkcję zaawansowanego wyszukiwania i filtrowania.

Możesz układać zapytania, wybierając szereg warunków, oraz operatory logiczne pomiędzy nimi (I / LUB). Tak utworzone zapytanie zawęzi zakres wyszukiwanych informacji.

Możesz również użyć wbudowanej w tabelę prostej wyszukiwarki.


Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS

www.polsus.pl

Pomoc techniczna:

(+48) 502 077 856

Wykonanie i serwis:

Łukasz Mroczko - Oprogramowanie dla Rolnictwa

mroczko@mroczko.com.pl